Kody usterek OBD II - Sterowniki silnika

0100 Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza

0101 Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza

0102 Sygnał z przepływomierza powietrza za niski

0103 Sygnał z przepływomierza powietrza za wysoki

0104 Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza – usterka pojawia się okresowo

0105 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP

0106 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP

0107 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP

0108 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP

0109 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP

0110 Czujnik temperatury powietrza zasysanego

0111 Czujnik temperatury powietrza zasysanego

0112 Czujnik temperatury powietrza zasysanego – sygnał za niski

0113 Czujnik temperatury powietrza zasysanego – sygnał za wysoki

0114 Czujnik temperatury powietrza zasysanego – usterka pojawia się okresowo

0115 Czujnik temperatury silnika

0116 Czujnik temperatury silnika

0117 Czujnik temperatury silnika – sygnał za niski

0118 Czujnik temperatury silnika – sygnał za wysoki

0119 Czujnik temperatury silnika – usterka pojawia się okresowo

0120 Czujnik położenia przepustnicy

0121 Czujnik położenia przepustnicy

0122 Czujnik położenia przepustnicy – zwarcie do masy

0123 Czujnik położenia przepustnicy – zwarcie do plusa zasilania

0124 Czujnik położenia przepustnicy – usterka pojawia się okresowo

0125 Czujnik temperatury płynu chłodzącego

0126 Czujnik temperatury płynu chłodzącego

0129 Nieprawidłowe działanie zaworu EGR

0130 Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? l

0131 Regulacja poza zakresem / sygnał sondy ? l za niski – mieszanka za uboga

0132 Regulacja poza zakresem / sygnał sondy ? l za wysoki – mieszanka za bogata

0133 Regulacja poza zakresem / sygnał sondy ? l zmienia się za wolno – sonda zestarzona

0134 Regulacja poza zakresem /’brak sygnału sondy ? l

0135 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? l

0136 Sygnał sondy ? 2 za wysoki

0137 Sygnał sondy ? 2 za niskie

0138 Napięcie w obwodzie sondy ? 2 za wysokie – zwarcie do plusa zasilania

0139 Sygnał sondy ? 2 zmienia się za wolno – sonda zestarzona

0140 Brak sygnału sondy ? 2

0141 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 2

0142 Nieprawidłowy sygnał sondy ? 3

0143 Sygnał sondy ? 3 za niskie

0144 Napięcie w obwodzie sondy ? 3 za wysokie – zwarcie do plusa zasilania

0145 Sygnał sondy ? 3 zmienia się za wolno – sonda zestarzona

0146 Brak sygnału sondy ? 3

0147 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 3

0150 Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? 2

0151 Regulacja poza zakresem / sygnał sondy ? l (rząd cylindrów 2) za niski – mieszanka za uboga

0152 Regulacja poza zakresem / sygnał sondy ? l (rząd cylindrów 2) za wysoki -mieszanka za bogata

0153 Sygnał sondy ? l (rząd cylindrów 2) zmienia się za wolno – sonda zestarzona

0154 Brak sygnału sondy ? l (rząd cylindrów 2)

0155 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? l (rząd cylindrów 2)

0156 Nieprawidłowy sygnał sondy ? 2 (rząd cylindrów 2)

0157 Sygnał sondy ? 2 (rząd cylindrów 2) za niski

0158 Sygnał sondy ? 2 (rząd cylindrów 2) za wysoki

0159 Sygnał sondy ? 2 (rząd cylindrów 2) zmienia się za wolno – sonda zestarzona

0160 Brak sygnału sondy ? 2 (rząd cylindrów 2)

0161 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 2 (rząd cylindrów 2)

0162 Nieprawidłowy sygnał sondy ? 3 (rząd cylindrów 2)

0163 Sygnał sondy ? 3 (rząd cylindrów 2) za niski

0164 Sygnał sondy ? 3 (rząd cylindrów 2) za wysoki

0165 Sygnał sondy ? 3 (rząd cylindrów 2) zmienia się za wolno – sonda zestarzona

0166 Brak sygnału sondy ?3 (rząd cylindrów 2)

0167 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 3 (rząd cylindrów 2)

0170 Nieprawidłowy skład mieszanki – mieszanka za uboga lub za bogata

0171 Mieszanka za uboga dla pełnych obciążeń

0172 Mieszanka za bogata dla pełnych obciążeń

0173 Nieprawidłowy skład mieszanki (rząd cylindrów 2) – mieszanka za uboga lub za bogata

0174 Mieszanka za uboga dla pełnych obciążeń (rząd cylindrów 2)

0175 Mieszanka za bogata dla pełnych obciążeń (rząd cylindrów 2)

0176 Uszkodzenie w układzie czujnika składu mieszanki

0177 Uszkodzenie w układzie czujnika składu mieszanki

0178 Uszkodzenie w układzie czujnika składu mieszanki – sygnał za niski

0179 Uszkodzenie w układzie czujnika składu mieszanki – sygnał za wysoki

0180 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa A

0181 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa A

0182 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa A – sygnał za niski

0183 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa A – sygnał za wysoki

0184 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa A – usterka pojawia się okresowo

0185 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa B

0186 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa B

0187 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa B – sygnał za niski

0188 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa B – sygnał za wysoki

0189 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa B – usterka pojawia się okresowo

0190 Uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy

0191 Uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy

0192 Uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy – sygnał za niski

0193 Uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy – sygnał za wysoki

0194 Uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy – usterka pojawia się okresowo

0195 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury oleju silnikowego

0196 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury oleju silnikowego

0197 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury oleju silnikowego – sygnał za niski

0198 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury oleju silnikowego – sygnał za wysoki

0199 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury oleju silnikowego – usterka pojawia się okresowo

0200 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza

0201 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra l

0202 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 2

0203 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 3

0204 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 4

0205 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 5

0206 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 6

0207 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 7

0208 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 8

0209 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 9

0210 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 10

0211 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 11

0212 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 12

0213 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza rozruchowego l

0214 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza rozruchowego 2

0215 Uszkodzenie elektromagnesu wyłączania silnika – zaworu odcinającego

0216 Uszkodzenie w układzie wyznaczania kąta wyprzedzenia wtrysku

0217 Przekroczono maksymalną dopuszczalną temperaturę silnika

0218 Przekroczono maksymalną dopuszczalną temperaturę skrzyni biegów

0219 Przekroczono maksymalne dopuszczalne obroty silnika

0220 Czujnik położenia przepustnicy / Czujnik położenia pedału przyspieszenia B

0221 Czujnik położenia przepustnicy / Czujnik położenia pedału przyspieszenia B

0222 Czujnik położenia przepustnicy / Czujnik położenia pedału przyspieszenia B sygnał za niski

0223 Czujnik położenia przepustnicy / Czujnik położenia pedału przyspieszenia B – sygnał za wysoki

0224 Czujnik położenia przepustnicy / Czujnik położenia pedału przyspieszenia B – usterka pojawia się okresowo

0225 Uszkodzenie czujnika położenia przepustnicy lub czujnika położenia pedału przyspieszenia

0226 Uszkodzenie czujnika położenia przepustnicy lub czujnika położenia pedału przyspieszenia

0227 Uszkodzenie czujnika położenia przepustnicy lub czujnika położenia pedału przyspieszenia – zwarcie do masy

0228 Uszkodzenie czujnika położenia przepustnicy lub czujnika położenia pedału przyspieszenia – zwarcie do plusa zasilania

0229 Uszkodzenie czujnika położenia przepustnicy lub czujnika położenia pedału przyspieszenia – uszkodzenie sporadyczne

0230 Przekaźnik pompy paliwa

0231 Uszkodzenie w obwodzie pompy paliwa – zwarcie do masy

0232 Uszkodzenie w obwodzie pompy paliwa – zwarcie do plusa

0233 Uszkodzenie w obwodzie pompy paliwa – usterka sporadyczna

0235 Czujnik ciśnienia doładowania „A”

0236 Czujnik ciśnienia doładowania „A”

0237 Czujnik ciśnienia doładowania „A” – zwarcie do masy

0238 Czujnik ciśnienia doładowania „A” – zwarcie do plusa

0239 Czujnik ciśnienia doładowania „A” – usterka sporadyczna

0240 Czujnik ciśnienia doładowania „B”

0241 Czujnik ciśnienia doładowania „B” – zwarcie do masy

0242 Czujnik ciśnienia doładowania „B” – zwarcie do plusa

0243 Czujnik ciśnienia doładowania „B” – usterka sporadyczna

0244 Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania „A”

0245 Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania „A” – zwarcie do masy lub przerwa

0246 Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania „A” – zwarcie do plusa

0247 Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania „A”

0248 Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania „B”

0249 Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania „B” – zwarcie do masy lub przerwa

0250 Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania „B” – zwarcie do plusa

0251 Usterka pompy wtryskowej „A”

0252 Usterka pompy wtryskowej „A”

0253 Usterka pompy wtryskowej „A”

0254 Usterka pompy wtryskowej „A”

0255 Usterka pompy wtryskowej „A” – sporadyczna

0256 Usterka pompy wtryskowej „B”

0257 Usterka pompy wtryskowej „B”

0258 Usterka pompy wtryskowej „B”

0259 Usterka pompy wtryskowej „B”

0260 Usterka pompy wtryskowej „B” – sporadyczna

0261 Wtryskiwacz cylindra 1 – przerwa lub zwarcie do masy

0262 Wtryskiwacz cylindra 1 – zwarcie do plusa

0263 Nieprawidłowe działanie cylindra 1

0264 Wtryskiwacz cylindra 2 – przerwa lub zwarcie do masy

0265 Wtryskiwacz cylindra 2 – zwarcie do plusa

0266 Nieprawidłowe działanie cylindra 2

0267 Wtryskiwacz cylindra 3 – przerwa lub zwarcie do masy

0268 Wtryskiwacz cylindra 3 – zwarcie do plusa

0269 Nieprawidłowe działanie cylindra 3

0270 Wtryskiwacz cylindra 4 – przerwa lub zwarcie do masy

0271 Wtryskiwacz cylindra 4 – zwarcie do plusa

0272 Nieprawidłowe działanie cylindra 4

0273 Wtryskiwacz cylindra 5 – przerwa lub zwarcie do masy

0274 Wtryskiwacz cylindra 5 – zwarcie do plusa

0275 Nieprawidłowe działanie cylindra 5

0276 Wtryskiwacz cylindra 6 – przerwa lub zwarcie do masy

0277 Wtryskiwacz cylindra 6 zwarcie do plusa

0278 Nieprawidłowe działanie cylindra 6

0279 Wtryskiwacz cylindra 7 – przerwa lub zwarcie do masy

0280 Wtryskiwacz cylindra 7 – zwarcie do plusa

0281 Nieprawidłowe działanie cylindra 7

0282 Wtryskiwacz cylindra 8 – przerwa lub zwarcie do masy

0283 Wtryskiwacz cylindra 8 – zwarcie do plusa

0284 Nieprawidłowe działanie cylindra 8

0285 Wtryskiwacz cylindra 9 – przerwa lub zwarcie do masy

0286 Wtryskiwacz cylindra 9 – zwarcie do plusa

0287 Nieprawidłowe działanie cylindra 9

0288 Wtryskiwacz cylindra 10 – przerwa lub zwarcie do masy

0289 Wtryskiwacz cylindra 10 – zwarcie do plusa

0290 Nieprawidłowe działanie cylindra 10

0291 Wtryskiwacz cylindra 11 – przerwa lub zwarcie do masy

0292 Wtryskiwacz cylindra 11 – zwarcie do plusa

0293 Nieprawidłowe działanie cylindra 11

0294 Wtryskiwacz cylindra 12 – przerwa lub zwarcie do masy

0295 Wtryskiwacz cylindra 12 – zwarcie do plusa

0296 Nieprawidłowe działanie cylindra 12

0300 Układ zapłonowy – wypadanie zapłonów

0301 Zapłon cylindra l – wypadanie zapłonów

0302 Zapłon cylindra 2 – wypadanie zapłonów

0303 Zapłon cylindra 3 – wypadanie zapłonów

0304 Zapłon cylindra 4 – wypadanie zapłonów

0305 Zapłon cylindra 5 – wypadanie zapłonów

0306 Zapłon cylindra 6 – wypadanie zapłonów

0307 Zapłon cylindra 7 – wypadanie zapłonów

0308 Zapłon cylindra 8 – wypadanie zapłonów

0309 Zapłon cylindra 9 – wypadanie zapłonów

0310 Zapłon cylindra 10 – wypadanie zapłonów

0311 Zapłon cylindra 11 – wypadanie zapłonów

0312 Zapłon cylindra 12 – wypadanie zapłonów

0320 Obwód wyjściowy czujnika prędkości obrotowej silnika – rozdzielacza zapłonu

0321 Obwód wyjściowy czujnika prędkości obrotowej silnika – rozdzielacz zapłonu

0322 Obwód wyjściowy czujnika prędkości obrotowej silnika – rozdzielacza zapłonu brak sygnału

0323 Obwód wyjściowy czujnika prędkości obrotowej silnika – rozdzielacza zapłonu usterka sporadyczna

0325 Nieprawidłowy sygnał z czajnika spalania stukowego 1

0326 Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 1

0327 Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 1 – zwarcie do masy

0328 Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 1 – zwarcie do plusa

0329 Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 1 – usterka sporadyczna

0330 Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 2

0331 Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 2

0332 Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 2 – zwarcie do masy

0333 Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 2 – zwarcie do plusa

0334 Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 2 – usterka sporadyczna

0335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A”

0336 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A”

0337 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A” – zwarcie do masy

0338 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A” – zwarcie do plusa

0339 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A” – usterka sporadyczna

0340 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu

0341 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu

0342 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu – zwarcie do masy

0343 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu – zwarcie do plusa

0344 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu – usterka sporadyczna

0351 Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu – cylinder 1 + 4 za niskie napięcie

0352 Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu – cylinder 2 + 3 za niskie napięcie

0355 Cewka zapłonowa „E”

0356 Cewka zapłonowa „F”

0357 Cewka zapłonowa „G”

0358 Cewka zapłonowa „H”

0359 Cewka zapłonowa „I”

0360 Cewka zapłonowa „J”

0361 Cewka zapłonowa „K”

0362 Cewka zapłonowa „L”

0370 Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika „A”

0371 Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika „A” – za dużo impulsów

0372 Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika „A” – za mało impólsów

0373 Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika „A” – usterka sporadyczna, nierówne impulsy

0374 Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika „A” – brak impulsów

0375 Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika „B”

0376 Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika „B” – za dużo impulsów

0377 Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika „B” – za mało impulsów

0378 Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika „B” – usterka sporadyczna, nierówne impulsy

0379 Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika „B” – brak impulsów

0380 Usterka w układzie świec żarowych

0381 Uszkodzenie lampki kontrolnej świec żarowych

0385 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „B”

0356 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „B”

0387 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „B” – zwarcie do masy

0388 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „B” – zwarcie do plusa

0389 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „B” – usterka sporadyczna

0400 Nieprawidłowy sygnał zaworu EGR
0401 Za mały przepływ w układzie EGR
0402 Za duży przepływ w układzie EGR
0403 Napięcie na zaworze EGR za wysokie lub za niskie
0404 Uszkodzenie w układzie EGR
0405 Czujnik układu recyrkulacji spalin „A” – za wysoki poziom sygnału
0406 Czujnik układu recyrkulacji spalin „A” – zwarcie do plusa
0407 Czujnik układu recyrkulacji spalin „A” – przerwa lub zwarcie do masy
0408 Czujnik układu recyrkulacji spalin „B” – za wysoki poziom sygnału
0410 Uszkodzenie w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego
0411 Nieprawidłowy przepływ w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego
0412 Zawór sterujący „A” w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego
0413 Zawór sterujący „A” w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego
0414 Zawór sterujący „A” w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego
0415 Zawór sterujący „B” w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego
0416 Zawór sterujący „B” w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego
0417 Zawór sterujący „B” w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego
0418 Przekaźnik „A” w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego
0419 Przekaźnik „B” w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego
0420 Sprawność katalizatora (rząd cylindrów 1) za mała
0421 Sprawność katalizatora wstępnego (rząd cylindrów 1) za mała
0422 Sprawność katalizatora głównego (rząd cylindrów 1) za mała
0423 Sprawność katalizatora podgrzewanego (rząd cylindrów 1) za mała
0424 Temperatura katalizatora podgrzewanego (rząd cylindrów 1) za mała
0430 Sprawność katalizatora (rząd cylindrów 1) za mała
0431 Sprawność katalizatora wstępnego (rząd cylindrów 1) za mała
0432 Sprawność katalizatora głównego (rząd cylindrów 1) za mała
0433 Sprawność katalizatora podgrzewanego (rząd cylindrów ł) za mała
0434 Temperatura katalizatora podgrzewanego (rząd cylindrów 1) za mała
0440 Usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa
0441 Usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa
0442 Usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa – nieszczelność
0443 Usterka zaworu przewietrzającego w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa
0444 Usterka zaworu przewietrzającego w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa
0445 Usterka zaworu przewietrzającego w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa

0446 Regulacja odpowietrzania w układzie przechwytywania par paliwa
0447 Regulacja odpowietrzania w układzie przechwytywania par paliwa
0448 Regulacja odpowietrzania w układzie przechwytywania par paliwa – uszkodzenie zaworu
0449 Regulacja odpowietrzania w układzie przechwytywania par paliwa – uszkodzenie zaworu
0450 Usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa – uszkodzenie czujnika ciśnienia
0451 Usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa – uszkodzenie czujnika ciśnienia
0452 Usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa – uszkodzenie czujnika ciśnienia – zwarcie do masy
0453 Usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa – uszkodzenie czujnika ciśnienia – zwarcie do plusa
0454 Usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa – uszkodzenie czujnika ciśnienia
0455 Usterka w układzie przechwytywania par paliwa – nieszczelność
0460 Czujnik poziomu paliwa
0461 Czujnik poziomu paliwa
0462 Czujnik poziomu paliwa – przerwa lub zwarcie do masy
0463 Czujnik poziomu paliwa – zwarcie do plusa
0464 Czujnik poziomu paliwa – usterka sporadyczna
0465 Czujnik natężenia przepływu przedmuchu
0466 Czujnik natężenia przepływu przedmuchu
0467 Czujnik natężenia przepływu przedmuchu – przerwa lub zwarcie do masy
0468 Czujnik natężenia przepływu przedmuchu – zwarcie do plusa
0469 Czujnik natężenia przepływu przedmuchu – usterka sporadyczna
0470 Czujnik ciśnienia spalin
0471 Czujnik ciśnienia spalin
0472 Czujnik ciśnienia spalin – przerwa lub zwarcie do masy
0473 Czujnik ciśnienia spalin – zwarcie do plusa
0474 Czujnik ciśnienia spalin – usterka sporadyczna
0475 Zawór regulacyjny ciśnienia spalin
0476 Zawór regulacyjny ciśnienia spalin
0477 Zawór regulacyjny ciśnienia spalin – przerwa lub zwarcie do masy
0478 Zawór regulacyjny ciśnienia spalin – zwarcie do plusa
0479 Zawór regulacyjny ciśnienia spalin – usterka sporadyczna
0480 Uszkodzenie w układzie chłodzenia powietrzem l
0481 Uszkodzenie w układzie chłodzenia powietrzem 2
0482 Uszkodzenie w układzie chłodzenia powietrzem 3
0483 Usterka wentylatora chłodzenia – funkcja Ratio Check
0484 Usterka wentylatora chłodzenia – za duży pobór prądu
0485 Usterka wentylatora chłodzenia

0500 Czujnik prędkości własnej pojazdu
0501 Czujnik prędkości własnej pojazdu
0502 Czujnik prędkości własnej pojazdu – przerwa lub zwarcie do masy
0503 Czujnik prędkości własnej pojazdu – usterka sporadyczna
0505 Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego
0506 Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego – obroty za niskie
0507 Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego – obroty za wysokie
0510 Uszkodzenie włącznika biegu jałowego przepustnicy
0520 Uszkodzenie czujnika (włącznika) ciśnienia oleju
5221 Uszkodzenie czujnika (włącznika) ciśnienia oleju
0552 Uszkodzenie czujnika (włącznika) ciśnienia oleju – przerwa lub zwarcie do masy
0523 Uszkodzenie czujnika (włącznika) ciśnienia oleju – zwarcie do plusa
0524 Uszkodzenie czujnika (włącznika) ciśnienia oleju – usterka sporadyczna
0530 Uszkodzenie czujnika ciśnienia gazu w klimatyzacji
0531 Uszkodzenie czujnika ciśnienia gazu w klimatyzacji
0532 Uszkodzenie czujnika ciśnienia gazu w klimatyzacji – przerwa lub zwarcie do masy
0533 Uszkodzenie czujnika ciśnienia gazu w klimatyzacji – zwarcie do plusa
0534 Uszkodzenie czujnika ciśnienia gazu w klimatyzacji – usterka sporadyczna

0550 Uszkodzenie wyłącznika ciśnieniowego wspomagania układu kierowniczego
0551 Uszkodzenie wyłącznika ciśnieniowego wspomagania układu kierowniczego
0552 Uszkodzenie w układzie regulacji ciśnienia wspomagania układu kierowniczego – przerwa lub zwarcie do masy czujnika
0553 Uszkodzenie w układzie regulacji ciśnienia wspomagania układu kierowniczego – zwarcie czujnika do plusa
0554 Uszkodzenie w układzie regulacji ciśnienia wspomagania układu kierowniczego – usterka sporadyczna czujnika
0560 Nieprawidłowe napięcie zasilające w instalacji elektrycznej pojazdu
0561 Nieprawidłowe napięcie zasilające w instalacji elektrycznej pojazdu – napięcie niestabilne
0562 Nieprawidłowe napięcie zasilające w instalacji elektrycznej pojazdu – napięcie za niskie
0563 Nieprawidłowe napięcie zasilające w instalacji elektrycznej pojazdu – napięcie za wysokie
0565 Usterka w układzie tempomatu – nieprawidłowy sygnał włączenia – ON
0566 Usterka w układzie tempomatu – nieprawidłowy sygnał wyłączenia – OFF
0567 Usterka w układzie tempomatu – nieprawidłowy sygnał ponowienia – RESUME
0568 Usterka w układzie tempomatu – nieprawidłowy sygnał ustawienia – SET
0569 Usterka w układzie tempomatu — nieprawidłowy sygnał graniczny – COAST
0570 Usterka w układzie tempomatu – nieprawidłowy sygnał przyspieszania – ACCEL
0571 Usterka w układzie tempomatu – uszkodzenie wyłącznika świateł hamowania „A”
0572 Usterka w układzie tempomatu – uszkodzenie wyłącznika świateł hamowania „A” przerwa lub zwarcie do masy
0573 Usterka w układzie tempomatu – uszkodzenie wyłącznika świateł hamowania „A” – zwarcie do plusa

0600 Uszkodzenie szeregowego łącza komunikacyjnego – magistrala CAN
0601 Wewnętrzny moduł kontroli sterownika – zła suma kontrolna
0602 Wewnętrzny moduł kontroli sterownika – błąd w programie
0603 Wewnętrzny moduł kontroli sterownika – błąd / uszkodzenie pamięci stałej KAM
0604 Wewnętrzny moduł kontroli sterownika – błąd / uszkodzenie pamięci RAM
0605 Wewnętrzny moduł kontroli sterownika – błąd / uszkodzenie pamięci ROM
0606 Wewnętrzny moduł kontroli sterownika – uszkodzenie procesora
0608 Wewnętrzny moduł kontroli sterownika – nieprawidłowe napięcie Vss „A”
0609 Wewnętrzny moduł kontroli sterownika – nieprawidłowe napięcie Vss „B”
0620 Uszkodzenie w obwodzie sterowania alternatora
0621 Uszkodzenie lampki kontrolnej alternatora L
0622 Uszkodzenie w obwodzie sterowania alternatora – nieprawidłowe wzbudzenie F
0650 Uszkodzenie lampki kontrolnej pracy silnika MIL
0654 Uszkodzenie w układzie obrotomierza
0655 Uszkodzenie lampki kontrolnej temperatury silnika
0656 Uszkodzenie w układzie wskaźnika poziomu paliwa

0700    Uszkodzenie w układzie sterowania automatyczną skrzynią biegów
0701    Uszkodzenie w układzie sterowania automatyczną skrzynią biegów – sterowanie poza zakresem mocy
0702    Uszkodzenie w układzie sterowania automatyczną skrzynią biegów – uszkodzenie w układach elektronicznych
0703    Uszkodzenie w układzie sterowania automatyczną skrzynią biegów – usterka konwertera momentu napędowego lub wyłącznika świateł hamowania „B”
0704    Włącznik pedału sprzęgła
0705    Czujnik położenia drążka wyboru biegu
0706    Czujnik położenia drążka wyboru biegu
0707    Czujnik położenia drążka wyboru biegu – przerwa lub zwarcie do masy
0708    Czujnik położenia drążka wyboru biegu – zwarcie do plusa
0709    Czujnik położenia drążka wyboru biegu – usterka sporadyczna
0710    Czujnik temperatury oleju w przekładni
0711    Czujnik temperatury oleju w przekładni
0712    Czujnik temperatury oleju w przekładni – przerwa lub zwarcie do masy
0713    Czujnik temperatury oleju w przekładni – zwarcie do plusa
0714    Czujnik temperatury oleju w przekładni – usterka sporadyczna
0716    Czujnik prędkości obrotowej przekładni – układ wejściowy
0717    Czujnik prędkości obrotowej przekładni – układ wejściowy – brak sygnału
0718    Czujnik prędkości obrotowej przekładni – układ wejściowy – usterka sporadyczna
0719    Uszkodzenie w układzie sterowania automatyczną skrzynią biegów – usterka konwertera momentu napędowego lub wyłącznika świateł hamowania „B” – poziom sygnału za niski – przerwa lub zwarcie do masy
0720    Czujnik prędkości obrotowej przekładni
0721    Czujnik prędkości obrotowej przekładni – układ wyjściowy
0722    Czujnik prędkości obrotowej przekładni – układ wyjściowy – brak sygnału
0723    Czujnik prędkości obrotowej przekładni – układ wyjściowy – usterka sporadyczna
0724    Uszkodzenie w układzie sterowania automatyczną skrzynią biegów – usterka konwertera momentu napędowego lub wyłącznika świateł hamowania „B” – poziom sygnału za wysoki – zwarcie do plusa
0725    Uszkodzenie w układzie wejścia obrotów silnika / przekładni
0726    Uszkodzenie w układzie wejścia obrotów silnika / przekładni
0727    Uszkodzenie w układzie wejścia obrotów silnika / przekładni – brak sygnału
0728    Uszkodzenie w układzie wejścia obrotów silnika / przekładni – usterka sporadyczna
0730    Nieprawidłowe położenie biegu – bieg nie odpowiada położeniu drążka
0731    Nieprawidłowe położenie biegu – bieg nie odpowiada położeniu drążka – bieg l
0732    Nieprawidłowe położenie biegu – bieg nie odpowiada położeniu drążka – bieg 2
0733    Nieprawidłowe położenie biegu – bieg nie odpowiada położeniu drążka – bieg 3
0734    Nieprawidłowe położenie biegu – bieg nie odpowiada położeniu drążka – bieg 4
0735    Nieprawidłowe położenie biegu – bieg nie odpowiada położeniu drążka – bieg 5
0736    Nieprawidłowe położenie biegu – bieg nie odpowiada położeniu drążka – bieg wsteczny
0740    Uszkodzenie sprzęgła blokującego przekładni hydrokinetycznej
0741    Uszkodzenie sprzęgła blokującego przekładni hydrokinetycznej – mała sprawność lub niezasprzęglone
0742    Uszkodzenie sprzęgła blokującego przekładni hydrokinetycznej – sprzęgło zasprzęglone na stałe
0743    Uszkodzenie sprzęgła blokującego przekładni hydrokinetycznej
0744    Uszkodzenie sprzęgła blokującego przekładni hydrokinetycznej – sporadyczna usterka w obwodzie
0745    Elektrozawór sterujący ciśnienia oleju w przekładni

0746 Elektrozawór sterujący ciśnienia oleju w przekładni – mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany
0747 Elektrozawór sterujący ciśnienia oleju w przekładni – elektromagnes jest stale zasilany
0748 Elektrozawór sterujący ciśnienia oleju w przekładni
0749 Elektrozawór sterujący ciśnienia oleju w przekładni – usterka sporadyczna
0750 Elektrozawór przełożeń przekładni „A”
0751 Elektrozawór przełożeń przekładni „A” – mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany
0752 Elektrozawór przełożeń przekładni „A” – mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany – elektromagnes jest stale zasilany
0753 Elektrozawór przełożeń przekładni „A”
0754 Elektrozawór przełożeń przekładni „A” – usterka sporadyczna
0755 Elektrozawór przełożeń przekładni „B”
0756 Elektrozawór przełożeń przekładni „B” – mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany
0757 Elektrozawór przełożeń przekładni „B” – mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany – elektromagnes jest stale zasilany
0758 Elektrozawór przełożeń przekładni „B”
0759 Elektrozawór przełożeń przekładni „B” – usterka sporadyczna
0760 Elektrozawór przełożeń przekładni „C”
0761 Elektrozawór przełożeń przekładni „C” – mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany
0762 Elektrozawór przełożeń przekładni „C” – mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany – elektromagnes jest stale zasilany
0763 Elektrozawór przełożeń przekładni „C”
0764 Elektrozawór przełożeń przekładni „C” – usterka sporadyczna
0765 Elektrozawór przełożeń przekładni „D”
0766 Elektrozawór przełożeń przekładni „D” – mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany
0767 Elektrozawór przełożeń przekładni „D” – mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany – elektromagnes jest stale zasilany
0768 Elektrozawór przełożeń przekładni „D”
0769 Elektrozawór przełożeń przekładni „D” – usterka sporadyczna
0770 Elektrozawór przełożeń przekładni „E”
0771 Elektrozawór przełożeń przekładni „E” – mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany
0772 Elektrozawór przełożeń przekładni „E” – mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany – elektromagnes jest stale zasilany
0773 Elektrozawór przełożeń przekładni „E”
0774 Elektrozawór przełożeń przekładni „E” – usterka sporadyczna
0780 Nieprawidłowa funkcja zmiany przełożeń przekładni
0781 Nieprawidłowa funkcja zmiany przełożeń przekładni – przełożenie biegów 1-2
0782 Nieprawidłowa funkcja zmiany przełożeń przekładni – przełożenie biegów 2 –
0783 Nieprawidłowa funkcja zmiany przełożeń przekładni – przełożenie biegów 3-4
0784 Nieprawidłowa funkcja zmiany przełożeń przekładni – przełożenie biegów 4-5
0785 Elektrozawór opóźniania zmiany przełożeń
0786 Elektrozawór opóźniania zmiany przełożeń – mała sprawność, niewłaściwy zakres pracy
0787 Elektrozawór opóźniania zmiany przełożeń – przerwa lub zwarcie do masy
0788 Elektrozawór opóźniania zmiany przełożeń – zwarcie do plusa
0789 Elektrozawór opóźniania zmiany przełożeń – usterka sporadyczna
0790 Przełącznik Normal / Performance

0801 – Obwód kontrolny blokady biegu wstecznego – usterka
0803 – Obwód sterowania elektromagnesem przesunięcia skokowego 1-4 – usterka
0804 – Obwód sterowania lampą przesunięcia skokowego 1-4 – usterka
0812 – Obwód wejściowy biegu wstecznego – usterka
0814 – Układ wyświetlacza zakresu przełożenia – usterka

P1101 Obwód czujnika O2 (B1-S1) – napięcie za niskie / przeciek powietrza D
P1102 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) – skrót do B+ A
P1103 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) – wyjście za niskie A
P1104 Obwód czujnika O2 (B1-S2) – napięcie za niskie / przeciek powietrza A
P1105 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) – skrót do B+ A
P1106 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) – napięcie za niskie – przeciek powietrza A
P1107 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1) – skrót do B+ A
P1108 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1) – wyjście za niskie A
P1109 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S2) – napięcie za niskie – przeciek powietrza A
P1110 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S2) – skrót do B+ A
P1127 Długoterminowy pomiar paliwa – system przeładowany (bank 1) A
P1128 Długoterminowy pomiar paliwa – system za słaby (bank 1) B

P1201 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – usterka elektryczna B
P1202 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – usterka elektryczna A
P1203 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – usterka elektryczna A
P1204 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – usterka elektryczna A
P1205 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – usterka elektryczna A
P1206 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – usterka elektryczna A
P1207 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – usterka elektryczna A
P1208 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – usterka elektryczna A
P1213 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – skrót do B+ A
P1214 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – skrót do B+ A
P1215 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – skrót do B+ A
P1216 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – skrót do B+ A
P1217 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – skrót do B+ A
P1218 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – skrót do B+ A
P1219 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – skrót do B+ A
P1220 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – skrót do B+ A

P1225 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – skrót do uziemienia A
P1226 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – skrót do uziemienia A
P1227 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – skrót do uziemienia A
P1228 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – skrót do uziemienia A
P1229 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – skrót do uziemienia A
P1230 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – skrót do uziemienia A
P1231 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – skrót do uziemienia A
P1232 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – skrót do uziemienia A
P1237 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – obwód otwarty A
P1238 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – obwód otwarty A
P1239 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – obwód otwarty A
P1240 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – obwód otwarty A
P1241 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – obwód otwarty A
P1242 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – obwód otwarty A
P1243 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – obwód otwarty A
P1244 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – obwód otwarty A
P1250 Poziom paliwa za niski

P1325 Cylinder #1 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty D
P1326 Cylinder #2 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty D
P1327 Cylinder #3 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty D
P1328 Cylinder #4 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty D
P1329 Cylinder #5 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty D
P1330 Cylinder #6 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty D
P1331 Cylinder #7 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty D
P1332 Cylinder #8 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty D
P1339 Na przemian połączone czujniki pozycji wału korbowego / prędkości silnika D
P1340 Czujniki pozycji wału rozrządczego / korbowego (B2) – poza sekwencją A
P1341 Poziom #1 wyjścia zapłonu – skrót do uziemienia A
P1343 Poziom #2 wyjścia zapłonu – skrót do uziemienia A
P1345 Poziom #3 wyjścia zapłonu – skrót do uziemienia A
P1391 Czujnik pozycji wału rozrządczego (B2) – skrót do uziemienia A
P1392 Czujnik pozycji wału rozrządczego w pozycji – otwarte (B2) – skrót do B+ A
P1393 Poziom #1wyjscia cewki zapłonowej – usterka elektryczna A
P1394 Poziom #2wyjscia cewki zapłonowej – usterka elektryczna A
P1395 Poziom #3wyjscia cewki zapłonowej – usterka elektryczna A

P1396 Czujnik prędkości silnika – brakujący ząb A

P1400 Obwód zaworu EGR – usterka elektryczna A

P1401 Obwód zaworu EGR – poziom mocy skrót do uziemienia

P1402 Obwód zaworu EGR – skrót do B+ A

P1407 Czujnik temperatury EGR – sygnał za słaby A

P1408 Czujnik temperatury EGR – sygnał za mocny B

P1409 Zawór wentylacji zbiornika – usterka elektryczna B

P1410 Zawór wentylacji zbiornika – skrót do B+ A

P1411 System wtrysku wtórnego powietrza (B2) – przepływ ograniczony A

P1414 System wtrysku wtórnego powietrza (B2) – wykryto przeciek B

P1418 Czujnik poziomu paliwa – sygnał za mocny B

P1420 Moduł kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) – usterka elektryczna

P1421 Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) – skrót do uziemienia A

P1422 Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) – skrót do B+A

P1423 System wtrysku wtórnego powietrza (B1) – przepływ za słaby A

P1424 System wtrysku wtórnego powietrza (B1) – wykryto przeciek B

P1425 Zawór wentylacji zbiornika – skrót do uziemienia A

P1426 Zawór wentylacji zbiornika – obwód otwarty A

P1434 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – skrót do B+ A

P1436 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – usterka elektryczna A

P1440 Obwód zaworu EGR – stan mocy otwarty A

P1450 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – skrót do B+ A

P1451 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – skrót do uziemienia

P1452 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – obwód otwarty A

P1470 Obwód L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka A

P1471 Obwód L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – skrót do B+ A

P1475 L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka sygnału obwód otwarty A

P1476 L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka – niewystarczająca próżnia A

1501    Immobilizer – brak kodu lub kod nieprawidłowy
1502    Immobilizer – nieprawidłowa identyfikacja modułu immobilizera
1503    Immobilizer – nieprawidłowa identyfikacja modułu immobilizera
1530    Przekaźnik klimatyzacji
1560    Nieprawidłowe napięcie instalacji pojazdu

1600    Sterownik – uszkodzenie programu
1601    Sterownik – za wysoka temperatura
1602    Sterownik – uszkodzenie modułu czujnika spalania stukowego
1604    Sterownik – nieprawidłowy kod lub uszkodzenie
1605    Sterownik – nieprawidłowy kod lub uszkodzenie
1620    Sterownik – nieprawidłowe wewnętrzne napięcie odniesienia
1625    Przekaźnik główny systemu
1630    Uszkodzenie w układzie regulacji kąta wyprzedzenia wtrysku
1631    Uszkodzony sterownik pompy wtryskowej
1635    Układ podgrzewania świec żarowych
1640    Usterka układu sterowania zapłonem z czterema cewkami – stopień końcowy
1650    Lampka kontrolna układu
1651    Nieprawidłowe sygnały na magistrali CAN
1660    Uszkodzenie zaworu odcinającego paliwo
1690    Lampka kontrolna układu

P1810 TFP Valve Position Switch Circuit (GM)

P1811 Maximum Adapt and Long Shift (GM)

P1819 Internal Mode Switch – No Start/Wrong Range (GM)

P1820 Internal Mode Switch Circuit A Low (GM)

P1822 Internal Mode Switch Circuit B High (GM)

P1823 Internal Mode Switch Circuit P Low (GM)

P1825 Internal Mode Switch – Invalid Range (GM)

P1826 Internal Mode Switch Circuit C High (GM)

P1860  TCC PWM Solenoid Circuit Electrical (GM)

P1887 TCC Release Switch Circuit (GM)

P1899 Park/Neutral Position Switch Stuck In Park or In Gear (CHRYSLER)